Kaalmo Foundation  © 2012

 

 

 

Velkommen til Kaalmo Helseorganisasjon.


Del av stiftelsen Kaalmo Development Foundation

 

 

 


Formål med organisasjonen

 

Kaalmo er non-profitt humanitær bistandsorganisasjon med fokus på helse i nord Somalia.


  • Vår hovedformål er å bekjempe tuberklose (TB) og forbedre mor-barn helse i regionen. Tuberklose er en utbredt sykdom i Somalia og er en sykdom som kan bekjempes med de rette ressursene, svært mange mennesker er ofre for TB selv om det eksisterer medisiner og tiltak som kan utrydde den.

    Vi har som mål å utdanne folk om gode helsevaner slik at spredning av TB kan forebygges, i dette arbeidet har vi skrevet en bok om TB på Somalisk særlig rettet mot TB pasienter.


    Vi bidrar med opplæring innen helsekommunikasjon til helsepersonell og holder workshops i samarbeid med fagpersoner fra LHL Internasjonal. Vi rehabiliterer og bygger ut sykehuset i Lasanod i Sool regionen.

    Kaalmo har Social Relief Organisation (SRO) som hovedpartner i Somalia. SRO implementerer prosjektarbeidet og har lang erfaring med helsearbeid i regionen. SRO ble Kaalmos samarbeidspartner i 2011


  • Kaalmo jobber også med mor og barn helse som er et viktig felt i arbeidet vårt. Der jobber vi sammen med lokal partner og sykehus for å redusere barnedødlighet. Ved fødsler uten riktig medisinsk kompetanse og helsefasiliteter øker sjansen for at komplikasjoner oppstår. Dette medfører at stadig flere mødre dør eller blir alvorlig syke ved fødsler i Somalia og spesielt på landsbygdene. Kaalmo jobber derfor med å bygge opp kompetansen til fødselshjelpere med liten grad av helsebakgrunn. Fra 2012 til 2014 skal Kaalmo utdanne hvert år 15 kvinner i jordmorfaget disse får 2-årig utdannelse som Community Midwive. Til sammen skal 45 kvinner fra forskjellige landsbyer i og omkring Sool regionen få økt kompetanse i jordmorfaget slik at de bidrar med økt helsekompetanse i landsbyene.


  • Samarbeidspartnere