Kaalmo helseorganisasjon   2009

 

 

 

Kaalmo i Norad sine nettsider

publisert: 2011-06-07


Kaalmo har blitt intervjuet av Norad, i denne artikkelen forteller Kaalmo om hvordan man bygger opp en organisasjon.

 http://www.norad.no/tilskudd-og-anbud/s%C3%B8k-tilskudd/sivilt-samfunn/diaspora/eksempelet