Kaalmo helseorganisasjon   2009

 

 

 

Kaalmo holdt foredrag på NSH konferansen om tuberkulose

publisert: 2013-04-13


Kaalmos styreleder Suleiman Jama og styremedlem Munira Adam har holdt et foredrag om Tuberkulose screeningsprogrammet sett fra brukerperspektiv på NSH konferansen om tuberkulose.

Foredraget handlet om funn i forbindelse med diskusjonsgrupper Kaalmo, LHL internasjonal har hatt sammen med asylsøkere som nylig har vært gjennom screeningsprogrammet.

 

 

 

De viktigste funnene i dette arbeidet er at det informeres lite til brukerne både før og etter TB testene og at det benyttes i lite grad tolker for å oversette og tolke sammen med helsearbeiderne.

NOAS Norsk organisasjon for asyl søkere har nylig laget en video om TB som kan benyttes i informasjonsarbeidet.

 

 

Kaalmo Styret.